Contact

Paranta is een product van Van Zetten Consultants.

Bezoekadres De Pinckart 54, 5674CC, Nuenen
E-mail adres privacy@vanzettenconsultants.nl
Telefoonnummer (040) 263 11 75
Kvk-nummer 17097023

Opvragen documenten

Van Zetten Consultants is graag transparant. U kunt onderstaande documenten opvragen bij ons. Stuur hiervoor een email naar privacy@vanzettenconsultants.nl

 • Het model verwerkersovereenkomst
 • Het verwerkingsactiviteiten register
 • Het privacy statement
 • Het protocol datalekken

Inleiding

Wij realiseren ons dat in Paranta gevoelige persoonsgegevens worden opgeslagen. Om deze reden staat beveiliging en transparantie hoog in het vaandel. Paranta biedt u de volgende garanties;

 1. We doen er alles aan om te zorgen dat uw gegevens goed beveiligd opgeslagen worden.
 2. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doelen die afgesproken zijn met uw organisatie. Deze doelen staan op deze pagina en in het verwerkingsactiviteiten register vermeld. U kunt het verwerkingsactiviteiten register opvragen bij de organisatie die Paranta heeft afgenomen of bij ons. We zullen uw gegevens nooit gebruiken voor marketingdoeleinden.
 3. We zullen je gegevens nooit delen met externe partijen zonder daar eerst toestemming voor te vragen.
 4. We bewaren uw gegevens niet langer dan absoluut noodzakelijk.

Uw gegevens

Het is belangrijk om te weten dat Paranta altijd werkt in opdracht van een andere organisatie. Laten we deze andere organisatie voor het gemak Zorginstelling Rozengaard noemen. Als u medewerker bent van de Rozengaard, dan zijn er twee manieren waarop uw gegevens in Paranta terecht kunnen komen. Een HRM-er van de Rozengaard kan uw gegevens ingevoerd hebben, u kunt dit ook zelf ingevoerd hebben. Paranta zal nooit op eigen initiatief uw gegevens verzamelen en/of invoeren. De gegevens die over u in Paranta zijn ingevoerd zijn in volledig beheer van de Zorginstelling Rozengaard.

Paranta verwerkt dus enkele van uw persoonsgegevens. In onderstaande alinea’s leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, welk doel wij daar bij hebben en hoe lang wij deze gegevens bewaren. Het is belangrijk om te weten dat al deze gegevens niet worden gedeeld met externe partijen. Uw persoonsgegevens zijn enkel voor u, uw organisatie en Van Zetten Consultants inzichtelijk.

Algemene persoonsgegevens

Paranta houd uw naam, emailadres en geslacht bij. Deze gegevens zijn van belang om in te kunnen loggen en contact met u op te kunnen nemen. Paranta kan per email contact met u opnemen wanneer de organisatie waar u werkzaam voor bent u bij voorbeeld verzoekt om een analyse in te vullen. Het mailcontact wordt zo veel mogelijk beperkt. Uw naam en geslacht zijn zichtbaar voor uw collega’s, uw e-mailadres enkel voor uw leidinggevende(n). Deze gegevens worden bewaard zolang u werkzaam bent bij een organisatie die Paranta afneemt.

Analyses

In Paranta wordt bijgehouden hoe u geanalyseerd bent voor bepaalde competenties. Deze gegevens kunnen ingevuld worden door uzelf, uw collega’s of uw leidinggevende(n). Deze gegevens zijn enkel voor uzelf en uw leidinggevende(n) inzichtelijk. Met deze gegevens kunnen u en uw leidinggevende(n) inzien hoe goed u al ontwikkeld bent voor bepaalde competenties ten opzichte van uw functieprofiel. Deze gegevens worden over het algemeen vier jaar bewaard, tenzij anders overeengekomen met uw organisatie.

Sub-verwerkers

Paranta maakt gebruik van twee sub-verwerkers bij de uitvoering van haar taak. Met beide partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

TransIP

De server waarop Paranta haar gegevens opslaat is in beheer van TransIP. Dit Nederlandse bedrijf, gevestigd in Amsterdam, heeft verder geen toegang tot uw gegevens.

Google

Voor het blijven verbeteren van Paranta maken wij gebruik van Google Analytics. Google Analytics brengt in kaart hoe gebruikers navigeren over Paranta, welke technologieën zij gebruiken en waar de gebruikers zich bevinden. Google Analytics registreert uw ip-adres, cookienummer en browsergegevens. Deze gegevens worden opgeslagen op de servers van Google voor een periode van maximaal 26 maanden. Deze gegevens worden intern en extern niet gedeeld en zijn dus alleen inzichtelijk voor Van Zetten Consultants.

Beveiliging

Paranta doet haar uiterste best om uw gegevens goed te beschermen. Enkele maatregelen die genomen zijn staan hier opgesomd;
 • Communicatie met een server van Van Zetten Consultants gebeurt enkel via een beveiligde verbinding, zoals SSL.
 • Alle diensten worden gehost op een virtuele server met scherp afgestelde firewall en toegangsprotocollen.
 • Toegang tot de virtuele servers wordt enkel verleend aan een door Van Zetten Consultants vastgestelde combinatie van geautoriseerde personen, geautoriseerde apparaten en specifieke geografische locaties.
 • Binnen de serverapplicaties van Van Zetten Consultants wordt op meerdere niveaus gecontroleerd of de geautoriseerde gebruiker bepaalde gegevens in mag zien.
 • De serverapplicaties van Van Zetten Consultants en haar afhankelijkheden worden regelmatig geüpdatet om niet vatbaar te zijn voor bekende lekken in de software die wij gebruiken.
 • De serverapplicaties van de Verwerker worden regelmatig gecheckt op kwetsbaarheden zoals deze vermeld staan in de OWASP top 10 (the Open Web Application Security Project). Gevonden kwetsbaarheden worden direct verholpen.

Datalek

Voorkomen is beter dan genezen, daarom hanteren we strenge beveiligingsmaatregelen. Mocht het nou toch gebeuren dat er een datalek optreedt, dan zijn we daar op voorbereid. Wij zullen binnen 24 uur na het ontdekken van het lek contact opnemen met de betrokkene(n). Wij zullen transparant zijn door zo goed mogelijk aan te geven welke gegevens zijn gelekt en wat de impact is voor de betrokkene(n).

Wat is een datalek?

Een datalek treedt op wanneer een persoon toegang heeft tot persoonsgegevens waar hij/zij helemaal geen toegang tot zou mogen hebben.

Rechten

U kunt bij de organisatie waarvoor u Paranta gebruikt nagaan wat uw rechten zijn over uw gegevens in Paranta. Paranta zal, met goedkeuring van uw leidinggevende(n), altijd aan uw verzoeken voldoen.

Contact

Mocht u naar aanleiding van het lezen van deze privacy verklaring toch nog vragen hebben over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u ons altijd bereiken met ons mailadres privacy@vanzettenconsultants.nl. Wij staan u graag te woord.

Voor het gedetailleerde verwerkingsactiviteiten register, het model verwerkersovereenkomst en ons uitgewerkte datalekken protocol kunt u contact met ons opnemen met ons mailadres privacy@vanzettenconsultants.nl. Wij zijn graag transparant over hoe wij met uw gegevens omgaan.

Paranta is een product van Van Zetten Consultants.

Bezoekadres De Pinckart 54, 5674CC, Nuenen
E-mail adres privacy@vanzettenconsultants.nl
Telefoonnummer (040) 263 11 75
Kvk-nummer 17097023